Nuottitaito 1-3 

 Pe­da­go­gis­et lähtökohdat:

  • Laulujen äänialat on valittu mahdollisimman sopiviksi lapsille ja nuorille. 
  •  Laulut on ryhmitelty siten, että yhdellä oppitunnilla lauletaan vain yhden sävellajin tai sen muunnossävellajin puitteissa.
  • Ryt­min­lu­ku­har­joi­tuk­set on kirjassa ryhmitelty tahtilajien mukaan.
  •  Nuottitaito 1:n oppisisältö painottuu säveltapailuun ja rytminlukuun. Nuotinluvun perusteiden hallitseminen on soitinopintojen kannalta oleellista. Säveltapailun oppiminen on yleensä hidasta. Siksi siihen kannattaa käyttää paljon aikaa jo aivan opintojen alusta asti. 
  • Mollisävellajit esitellään tarkoituksellisesti vasta Nuottitaito 2 -kirjassa.
  • Vaativampaa teoreettista ajattelua vaativat asiat on jätetty Nuottitaito 3 teoria ja rytmit -kirjaan. Iän myötä oppilailla on paremmat mahdollisuudet hahmottaa abstraktimpia asioita, eikä teoriaan tarvitse käyttää niin paljon aikaa kuin varhaisemmassa vaiheessa.
  • Nuottitaito 3 teoria ja rytmit sopii myös aikuisten itseopiskeluun. Sarjan muut osat on tarkoitettu ensisijaisesti  opettajan johdolla opiskeltaviksi.
  • Harjoituksia ja lauluja on paljon myös F-avaimella, koska lähes  jokaisessa ryhmässä on oppilaita, joiden soittimelle kirjoitetaan juuri F-avaimelle.
  • Kirjojen lopussa on myös uusimpien opetussuunnitelmien mukaisia säveltämiseen kannustavia tehtäviä.