Koko%20kirjasarja%20yhdess%C3%A4%20kotisivuille-me.jpg

Nuot­ti­tai­to

Op­pi­kir­jo­jen pe­da­go­gis­ten rat­kai­su­jen taustaa

 

Lapset ovat kaikki yksilöitä ja se mikä sopii jollekin, ei välttämättä sovi yhtä hyvin toiselle. Siksi olen yrittänyt valita tehtäviin mahdollisimman monenlaisia lähestymistapoja. 

Tärkeimpiä pedagogisia lähtökohtiani ovat olleet: 


• Laulujen äänialat on valittu mahdollisimman sopiviksi lapsille ja nuorille. 


• Laulut on ryhmitelty siten, että yhdellä oppitunnilla lauletaan vain yhden sävellajin tai sen muunnossävellajin puitteissa. 


 • Ryt­min­lu­ku­har­joi­tuk­set on kirjassa ryhmitelty tahtilajien mukaan 


 

Nuottitaito 1:n oppisisältö painottuu säveltapailuun ja rytminlukuun. Nuotinluvun perusteiden hallitseminen on soitinopintojen kannalta oleellista. Säveltäpailun oppiminen on yleensä hidasta. Siksi siihen kannattaa käyttää paljon aikaa jo aivan opintojen alusta asti. 


• Mollisävellajit esitellään tarkoituksellisesti vasta Nuottitaito 2 -kirjassa. 


• Vaativampaa teoreettista ajattelua vaativat asiat on jätetty Nuottitaito 3 teoria ja rytmit -kirjaan. Iän myötä oppilailla on paremmat mahdollisuudet hahmottaa abstraktimpia asioita, eikä teoriaan tarvitse käyttää niin paljon aikaa kuin varhaisemmassa vaiheessa. Nuottitaito 3 teoria ja rytmit sopii myös aikuisten itseopiskeluun. Sarjan muut osat on tarkoitettu ensisijaisesti  opettajan johdolla opiskeltaviksi.


• Harjoituksia ja lauluja on paljon myös F-avaimella. Joissakin oppikirjoissa se on lähes unohdettu. Yleensä kuitenkin jokaisessa ryhmässä on oppilaita, joiden soittimelle kirjoitetaan juuri F-avaimelle. 


• Lauluja, ryt­min­lu­ku­har­joi­tuk­sia ja teoriatehtäviä on paljon. Harjoitus tekee (väsyneen) mestarin! 

• Opettaja voi yksilöllistää opetusta laittamalla nopeammat oppilaat tekemään enemmän tehtäviä ja antaa hitaampien jättää osa tehtävistä tekemättä. 


• Kirjojen lopussa on myös uusimpien opetussuunnitelmien mukaisia säveltämiseen kannustavia tehtäviä. 


Antti Haapalainen